Privacy Statement House for Interior

Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen, indien je een product en/of dienst afneemt van House for Interior of indien je hier expliciet toestemming voor hebt gegeven. Persoonsgegevens worden opgeslagen door:

Ondernemer: Nathali Meurs-Pas
Onderneming: House for Interior

Bezoekadres:

Av. Mila Reial 113 B-5
46117 Bétera
Valencia

Postadres:

Maria Austriastraat 76
1087 CN Amsterdam
Nederland

E-mail: info@houseforinterior.com
Telefoonnummer: +31 (0) 6 41042910
KvK-nummer: 34388347

House for Interior is verantwoordelijk voor de naleving van de AVG, het voeren van de administratie van klanten en de administratie voor analyse- en marketingdoeleinden. House for Interior is verantwoordelijke in de zin van de AVG. House for Interior is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens House for Interior, waaronder www.houseforinterior.com.

House for Interior verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de uitvoering van de overeenkomst, het incasseren van betalingen, de klantenservice, de website, persoonlijke marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De door House for Interior opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van een product en/of dienst door House for Interior. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor House for Interior om de overeenkomst uit te voeren.

House for Interior gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met je persoonsgegevens en doet er alles aan om je gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt House for Interior altijd de passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen.

Indien je van mening bent dat je persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor je ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk je gegevens te verwijderen, dan kun je te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Door House for Interior worden de volgende persoonsgegevens opgeslagen:

1) voor de uitvoering van de overeenkomst: je naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en ordernummer;
2) voor het betalen en afhandelen van de facturen: je naam, adres, postcode, woonplaats en e-mailadres;
3) voor de aanvraag van een vrijblijvende offerte: je naam, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres en/of telefoonnummer;
4) voor het versturen van de nieuwsbrieven (indien gewenst): je e-mailadres;
5) voor het behandelen van vragen en klachten: je naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en ordernummer;

Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor jou te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) is mogelijk door middel van de nieuwsbrief of middels een ondubbelzinnige verklaring gericht aan info@houseforinterior.com.

Je persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:

1) in het geval van de uitvoering van de overeenkomst: 5 jaren na beëindiging van de overeenkomst ten behoeve van mogelijk toekomstige overeenkomsten, tenzij op grond van een wettelijke regeling of bepaling de persoonsgegevens langer moeten worden bewaard of tenzij je expliciet hebt ingestemd met een langere bewaartermijn;
2) in het geval van het betalen en afhandelen van de facturen: 7 jaren na het betalen van de betreffende factuur, ten behoeve van het voldoen aan de wettelijke verplachting van de belastingdienst;
3) in het geval van de aanvraag van een vrijblijvende offerte: 90 dagen na het versturen van de vrijblijvende offerte;
4) in het geval van de nieuwsbrief: na wederopzegging;
5) in het geval van het behandelen van vragen en klachten: na het tot tevredenheid oplossen van de klacht.

Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst kan House for Interior gebruik maken van een aantal externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in jouw gegevens. In ieder geval zullen zij de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor House for Interior, tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene. Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn bewerkersovereenkomsten van toepassing.

Voor het uitvoeren van de overeenkomst maakt House for Interior gebruik van een externe fulfilment partij. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst worden verstrekt aan de fulfilment partij. De externe fulfilment partij is Montapacking.

Voor het innen van facturen maakt House for Interior gebruik van een payment provider. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het innen van de betalingen worden verstrekt aan de payment provider. De externe payment provider is Mollie.

Voor het verwerken van betalingen maak House for Interior gebruik van een accountant. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het verwerken van de betalingen worden verstrekt aan de boekhouder. De externe accountant is Stolwijk Philipsen.

Voor het versturen van de nieuwsbrief maakt House for Interior van een e-mail service provider. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het versturen van de nieuwsbrief worden verstrekte aan de e-mail service provider. De externe e-mail service provider is Mailchimp.

Het staat House for Interior vrij een zwarte lijst aan te maken met betrekking tot persoonsgegevens van personen die het vertrouwen van House for Interior ernstig hebben beschaamd. De zwarte lijst wordt onbeperkt bewaard en is slechts inzichtelijk voor een zeer beperkte groep werknemers van House for Interior. De zwarte lijst wordt bewaard, tevens voor toekomstige aanbiedingen van House for Interior. In ieder geval worden opgenomen op de zwarte lijst personen die ondanks herhaaldelijk verzoek niet voldoen aan enige betaalverplichting van House for Interior.